کرج

Wikipedia جي


کرج
ايته تاتايي کرج ٚ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : کرج
کشور : ایران Flag of Iran.svg
اۊستان : ألبۊرز ٚ اۊستان
شأرستان : کرج ٚ شأرستان
بخش : مرکزي بخش
قديمي نامان : کوه‌رج، کراج، کاوک، کرژ
مردۊم
جمعيت ۱,۵۹۲,۴۹۲ نفر (۱۳۹۵)
جمعيت ٚ تراکؤم: ۷,۵۰۰
نفر هر کيلۊمتر مربع مئن
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
پيلئکي: ۲۲۰ کيلۊمتر مربع
بۊلندي درىا جه : ۱۳۰۰ متر
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين: ۱۷ درجه سانتيگراد
سالانه وارش : ۱۳۹۷ ميلي‌متر
ايته سال ٚ جرندي رۊجان: ۵۰ رۊج
شأر ٚ اطلاعات
تلفؤن ٚ پيش‌شۊماره : ۰۲۶
وبجيگا : کرج ٚ شأرداري


کرج، ايته جه ألبۊرز ٚ اۊستان ٚ شأران ؤ اۊن ٚ مرکز ايسه کي کرج ٚ شأرستان ٚ مرکزي بخش مئن قرار بيگيته دره. أ شأر ۱,۵۹۲,۴۹۲ نفر جمعيت ٚ أمرأ ايران ٚ چارؤمي شأر ؤ مئني‌خۊرتاو ٚ بيس ؤ دۊوؤمي شأر جمعيت ٚ نظر ٚ جه ايسه. کرج ۱۶۰ کيلۊمتر مربع پيلئکي أمرأ، مرکزي ألبۊرز ٚ کۊهان ٚ مئن نهأ. کرج ألبۊرز ٚ اۊستان ٚ تشکيل ٚ پيش، ايته جه تئران ٚ اۊستان ٚ شأران بۊ ؤ ألبۊرز ٚ اۊستان ٚ تشکيل ٚ أمرأ اۊن ٚ مرکز بۊبؤسته. أ شأر خۊ مناسب جۊغرافي جيگا ؤ خۊ صنعتي شأرکان ؤ تئران ٚ نزديکي وأسي پۊر مۊهاجر گيره ؤ تئران ٚ پسي ايران ٚ دۊوؤمي مۊهاجرگير شأر ايران ٚ مئن ايسه ؤ ايران ٚ همه‌ته اۊستانان ؤ شأران ٚ مردۊم اۊن ٚ مئن زيوده، هأنه وأسي أ شأر-أ کۊچي ايران ني گده. أ شأر جمعيت ٚ رؤشد پۊر بۊجؤره ؤ ۴/۷ درصد سالانه رؤشد ٚ أمرأ ايران ٚ پيله شأران ٚ مئن أول ايسه.

کرج سیاسی تقسیمان

دئني جيگایان[دچينواچين]

بقایانه دوره اشكانی و ساسانی آتشكده سنگی تخت رستم، شاهزاده سلمان اشتهارد بوقعه، امامزاده رحمن بوقعه و زید پلنگ آباد اشتهارد، سلیمانیه كاخ، سد امیركبیردریاچه، وله چشمه، شاهدشت چشمه، گله گیله چشمه، پیچه آدران آبشار، خورپیست، دیزین پیست، دیزین پیست اسكی روی چمن، یخ مراد غار، شهرستانک كاخ، وكیل قلعه، میدانک برج، هلجرد مسجید و حمام، صمصام قلعه، شاه عباسی پورد، سنگی گچسر برج

کرج دانگشان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]