کاسپينˇ زوانان

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کاسپينˇ زوانانˇ محدۊده

کاسپينˇ زوانان ىا کاسپي زوانان ايته جرگه جه زوانان ايسن کي ايراني زوانانˇ گۊده مئن قرار درن. اي زوانان ويشتر ايرانˇ کليسا ؤ آذرباىجانˇ نسا مئن تکلم بۊنه کي سۊته گتˇ گۊده_أ شامل بۊنه ىأني گيلکي ؤ مازندراني ؤ تالشي، هلبت دئباخي گۊىشان ؤ زوانان، سمناني ؤ تاتي مۊرسؤن ني کاسپينˇ زوانانˇ جرگه مئن قرار گيرن. کاسپينˇ زوانان، هئچ کمتان کيشورˇ رسمي زوان نيئن. هأتؤ ني زازائنˇ زوان، کي کاسپي درىاˇ نسا جي تۊرکيه مۊهاجرت بۊگۊدن، هسأ ني زازاکي زوؤن أمرأ گب زنن ؤ رۊشن ایسه کي زازاکي زوان ني کاسپينˇ زوانانˇ أمرأ ايته بۊنه دره.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Caspian_languages
  2. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
  3. https://iranicaonline.org/articles/dimli
  1. http://www.iranicaonline.org/articles/dimli