کارگير:Rezakhazai

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رضا خزایی
colspan="2" style="text-align:center; font-size:110%;" قالب:گروه تصویر | Atom of Atheism-Zanaq.svg
معتقد به پاک دینی
نام اصلی رضا خزایی
زمینهٔ کاری محقق ، نویسنده
زادروز قالب:تولد و سن
مازندران - نوشهر
ملیت قالب:IRI
محل زندگی مازندران - ساری
در زمان حکومت پهلوی
جمهوری اسلامی
نام(های)
دیگر
rezakhazai
پیشه نویسنده
سال‌های نویسندگی معاصر
سبک نوشتاری رئال
کتاب‌ها کهنه سرباز ایرانی
دیوان سروده‌ها در سایت "شعر نو" موجود و قابل دسترس برای عمووم است
مدرک تحصیلی لیسانس
وب‌گاه رسمی rezakhazai.com
امروز

۱۸ تیر ۱۳۹۹

قالب:شد REZAKHAZAI (بحث) رضا خزایی 


می نَام رضا خزایی ایسه، می کار اصلی هم نویسندگیه، اَیاَ بعنوان اصلاحگر متون ادبی، علمی، نظامی، اجتماعی، حقوقی و برخی زمینه هائی که می مورد علاقه ایسه و تحقیق کونمه، در خدمت شوما هموطنان عزیز گیلانی ایسام.

 • کارشناس نرم افزار
 • کارشناس تجربی حقوق جزا
 • افسر بازنشسته ارتش
 • نویسنده
 • محقق و منتقد اجتماعی
 • بنده تمامی لهجه های متداول و محاوره ای شمال کشوره "البته به غیر از ترکمنی" بعلاوه زبان کوردی "با اصالت ھەورامانی" و لهجه های لری و لکی، تسلط کامل دَارمه.
 • ویکی پدیاء کارور، اصلاحگر و متون علمی، نظامی، اجتماعی، حقوقی و برخی زمینه های می مورد علاقه و تحقیق ره هم نیویسم.
 • امیدوارم کی بتانم در حد توان فنی و ادبی ای کی دارمه، قدمی هرچند کوچیک، اما تاثیرگذار در رشد و پیشرفت امی دانشنامه گیلکی اوسانم.
 • من اَیا بعضاً شاهد برخوردهای تند و خشن هم بوم. اما با تمام وجود اعتقاد دَارم کی فقط و فقط در آرامش، و اشتراک عیلم و دانشه کی اما تَانیمی با هم اَ دانشنامه یَه کامل بوکونیم.
 • همه چیز را همگان دانیدی.
 • ایتا از امی دوستان گفتی کی: اَیا جایی‌ ایسه کی بیش از آنکه مدیر بدَاره، قاضی دَاره. قاضیانی که به سرعت، و ناعادیلانه حکم صادر کونیدی و خیلی راحت هم ته ره محکوم کونیدی.
 • اما می عرض اَنه کی اما باید بتانیم کار درست ره با استفاده از ابزار بی عیب و روش صحیح به انجام برسَانیم. در غیر این صورت، امی ایراد ایسه کی نتَانستیمی ما خودمانه با اَ شرایط موجود وفق بدیم.
 • من معتقد ایسم کی اگر اَما همه با هم، با رعایت ادب و ایحترام رفتار بوکونیم، امی جنس رفتار، امه دوستان و رفیقانه به دقت بیشتر در انجام کاری که انجام دهندریدی تشویق کونه، اما همه با هم ایته تیم موفق ایسمی. البته اگر همدیگر دستَا بیگیریم و همدیگرَا کومک بوکونیم.
 • من معتقدم کی اما اجازه ناریمی با اولین اینتیقاد خسته بیبیم و دست از کار فَکشیم.
 • گذشت زمان و تجربه مه ره یاد بدا کی ورود به بعضی از موضوعات، حساسیت بیش از حد متعارف بعضی از دوستانَ تحریک کونه و حتی ممکن ایسه کی خیلی راحت برخوردهائی هم بوکوند کی نه در شان اشانه، و نه در می شانه که اشان جوابَ فَدم.
 • نتیجه اینکه من می خیلی از می نظرات و می بینویشتانه داوطلبانه سانسور کونمه. و حتی بعضی از موضوعاتَ، با علم به اینکی نیاز به اصلاحات جدّی دَارِیدی، اصلاً ورود نوکونم. چون معتقدم کی اگر قرار بی بی کی مهره شطرنجی رَا از دست فَدم، اگر اون مهره یَه با طرح و نقشه ای کی خودم فوکودم، از دست بدم، خیلی شرافتمندانه تر از اَنه کی در محاصره رقیبِ گیر دکفم.
 • اَ محیط دوست داشتنی میَان، ایمکان دَاره کی بعضی از دوستان که خیلی هم زاکان خوبی ایسده و خیلی هم زحمتکش و دوست داشتنی ایسد، اما خیلی راحت شیمی اصلاحیه های صحیحی کی کلی اشانه ره زحمت بکشئیدی، به دلخواه خُودشَان، تغییر بدد و در قبال شیمی اصلاحات، بشدت مقاومت بوکوند. در چنین مواقعی، بنده سعی کونمه کی فقط یک بار، اَشَانِ ایشتیباهاته اَشَانِ ره گوشزد بوکونم و....
 • گوذشت زمان و تجربه مره نشَان بدَا کی هر تغییر ره، هچین باخودی و بیخودی باید یکی از همین عزیزان ره حیساب پس بدید.
 • اَ محیط دوست داشتنی میَان، بعضی از دوستان کی متاسفانه دسترسی بالائی هم دَارِیدی، خو چومانه دودیدی و اول زنیدی کلاً شیمی مقاله یه کی با کلی زحمت و مشقت بینویشتیدی و با کلی دردسر اَنَا ویراستاری بوگودیدی و منابع معتبر ره هم رفرنس و لینک فَادائیدی ره زنده حذف کوند، اگر هم احیاناً اعتراض بوکونید کی چه ره اَ کارَه بوگودید، اولاً کی هیزار و یک جور بهانه و سفسطه که آقا..... تی مقاله ناقص بو و به درد نوخوردی و از اَ جور حرفان.... تازه داستان اَیَا جالب به کی بعد از کلی مباحثه، و مجادله و مداوعه، تازه کاشف بعمل اَیه کی طرف اصلاً تی مطلب را نخَانده و هچین بزه ته ره ناک اوتَا گوده. به قول امی هموطنان عزیز تورک زبان: بودی کی وار! دوماً تازه آش احتمالم باید در نظر بیگیرید کی اصلاً بعید نیه کی بزنه تی آی پیَه کلاً ته ره مسدود بوکوند. هاسا بیا چَاکون!!! پس اگر شیمی اکانتَه خَائیدی، خیلی باید مراقب بیبید و هر چی هم بوگوفتد، عین یک پسر خوب، بیگید چشم.
 • ایا اشتباه مشتباه ناریمی. کوچیکترین خطائی بوکونید، یهو بیده ئی ای نفر بومو اول بزه تی دسترسیه قطعه گوده، کی هیچی، حرف اضافه یم بزنی، یه وقت بیده ئی ته ره کلاغ پر هم ببرده. از اما بوگوفتن بو. بعدین نوگوئی کی نوگوفتیا!
 • ایچّی هم یواشکی شمه ره بوگوم: "ویکی پدیا مقالات میان، صفحات مذهبی و ایمامان و پیغمبران و امامزادهان و اَجور چیزانَا دست نوازِن کی برق گیره. حتی ممکنه شیمی کار به تهدید و اَجور چیزَانم فَاکشه. اویه دِه شیمی کار با کرام الکاتبینه" هاسا خوائیدی گوش بوکونید می حَرفَا، خائید گوش نوکونید. از اما بوگوفتن بو.
 • البته خیلی هم نگران نیبید. اگر می مانستان کم حوصله نیبید، تانیدی هر تغییر کوچیک واسه کی انجام بدائیدی، مدتها بحث بوکونید و شیمی وقت و کار و زندگیَا بنید تا شاید؛ تاکید کونمه؛ شاید؛ موفق بیبید اشتباهی هرچند کوچیکَا اصلاح هبوکونید و در اختیار امی هموطنان عزیز قرار بدید.
 • من معتقدم کی هر کس اعتقادات، فقط خوره محترمه. و نباید کی خو اعتقادات شخصیَا دیگرانه ره تحمیل بوکونه.
 • نه تنها همه عقاید محترم نیه، بلکه ممکن ایسه کی عقیده ای مستحق نکوهش هم به به.
 • امّا... لازم نیه اشخاص دارای عقاید خاصَّه، و بالاخص مخالفینَ، ایهانت بوکونیم.
 • اَما تَانیمی با نقد صحیح یک اشتباه، و اثبات صحت نکوهش خطا، و نه خطاکار، طرف جلویَه بیگیریم کی خطای بزرگترَا مرتکب نبه.
 • لطفاً اَ صفحه یه کار نَارید و اگر پیامی هم می صفحه بحث میان ارسال کونیدی، شیمی انتهای پیامَه با ~~~~ امضاء بوکونید.
سپاس فراوان و درود بیکران
رضا خزایی

.