چيچيني

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن چی چی نی أجي)


چي چي ني
چي چي ني  کۊجي پرنده ایه کي امره   کۊلفتٚ منقار  ؤ مخروطی ؤ نسبتا کۊتاهٚ لنگان کي اغلب رنگارنگٚ بال ندرأن. چي چي نيان بیشتر دين گرۊهان ايسن ؤ گروهی زاد و ولد کۊنن.

مئن گيلکيٚ زوان گنجشک ایسه کي البته مئن برخی گيلانٚ خۊرخؤسٚ رۊستايان به آن مۊس نیز گۊئن.أ حيوان نته پيلتر جه ایته دست بؤسه. أ جانور دانئانأ ؤ نٚهنگانأ (حشرات) خۊره.

حیوانان

خوک ، گاب ، پیچا ، گوسفن ، بز ، بيلي ، کرک ، تلا ، شلخت ، لانتی ، اسب ، سگ ، شاق شاقی، ورگ ، گامیش ، ورزا ، راب ، گرزه ، کؤتر ، شوبوک ، پرزه، خر، گوزن، کلاچ، چيچيلاس، چی چی نی، آولاکو.