چنار

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Çenär (platanus orientalis)

çenär bulandə där o pur ruşd isə kə şumäl o qarbə kişvarə jangalonə meen, paräkandə dee bunə. tehränə omumi maäberə men je pur viştar o qadimi gunan isan. çenärə gulon tudei koppanə murson, yak, do yä suttei, itə päyakə amrə je xälon ouzinan.

meevə itə fanduqə isə kə qäede meen pur kurkonə amrə bapşunekə.pur çantə meevə hamdigarə varjə hannan, uto kə işonə şikl banə itə tifdär kore o meeve omumi şiklə be surate itə tif där kore kə itə päyekäm ni daanə nuşon deenan. meevan tousonə zamat rasanan o pur zamat, hattä valgonə bakalsə pasiyam ni xälonə sar moonan. gä galaf i därə meevan tä du säl xälə sar moonan.

فاىل:Cenar meeve.gif
çenärə meevan o itə ninäki där meevə

çenärə däron je payn tä haf säləgi pasi bärdehe saräginan. valgonə bakalsə pasi, xujir zamat, bazronə jumagudanebə isə. i zamat bulandə kuläkatə amrə meevanə zeenan kə i meevanə je işonə päyak sivä koonə o keenan jir. bazronə dar ardanə pasi şanə uşonə daştan.

çenärə şaanə qalamə, xusanen o yä päjuşə amrə ziyäta gudan o kam piş hanə kə je bazronə i där, ziyäta gudanerə bəkär başi.


Manba[دچينواچين]

pahnvalg däronə tuxmon