پسر

Wikipedia جي

پسر ايته واجه ايسه کي مذکر ٚ زای-أ گئده. ايته رئک هر سند ؤ سالي کي بدأره، خۊ پئر ؤ مأر ٚ پسر ايسه. مؤنث زاکان-أ ني دۊختر گئده. بيؤلؤژيکي نظر ٚ جه، پسر درجه یک ٚ خيش محسۊب به.

چۊلالؤنگکؤرن، تایلند ٚ شا، خۊ زاکان ٚ أمرأ ۱۸۹۷ سال ٚ مئن

واجه‌شيناسي[دچينواچين]

گيلکي زوان ٚ مئن، خانوادگي نسبت ؤ عاطفي جۊمله‌ئن ٚ مئن، پسر ٚ واجه گۊته به ؤ مذکر ٚ اينسان ٚ عام ٚ معني ايشاره وأسي، رئک ٚ جه ايستفاده به. گيلکي دۊرۊن پسر اينگيليسي «Son» واجه مۊعادل ؤ رئک یا ريکه، «Boy» واجه مۊعادل ايسه. گيلکي مئن حالت یا مؤقعيت أساس ٚ سر، پسر ؤ رئک-أ سيوا گئده ولي فارسي مئن أتؤ نيه ؤ همه جيگا هۊ «پسر» گۊته به.

مثال:

  1. أ رئک أمي همسایه ايسه.
  2. علي، مي ريفئق ٚ پسر ايسه.
  3. أ رئک مي پسره.

سربس[دچينواچين]