رئک

Wikipedia جي
ايته کۊچي رئک
ايته رئک کي خۊ ريفئقان ٚ أمرأ ماتۊر نيشته

رئک، ريکه یا وچه (مۊخففان: ره، ري) مذکر ٚ اينساني-أ گئده کي هله بالغ-أ نۊبؤسته ؤ زاکي ؤ نؤأورنايي مئن اۊن-أ رئک دۊخانئده ؤ پيله-أ بؤستن ٚ پسي، جامعه دۊرۊن دئه ايته مرد محسۊب به.[۱]

واجه‌شيناسي[دچينواچين]

گيلکي زوان ٚ مئن، مذکر ٚ اينسان ٚ عام ٚ معني ايشاره وأسي، رئک ٚ جه ايستفاده به ؤ خانوادگي نسبت ؤ عاطفي جۊمله‌ئن ٚ مئن، پسر ٚ واجه گۊته به. گيلکي دۊرۊن رئک یا ريکه، اينگيليسي «Boy» مۊعادل ؤ پسر ني «Son» واجه مۊعادل ايسه. گيلکي مئن حالت یا مؤقعيت أساس ٚ سر، رئک ؤ پسر-أ سيوا گئده ولي فارسي مئن أتؤ نيه ؤ همه جيگا هۊ «پسر» گۊته به.

مثال:

  1. أ رئک أمي همسایه ايسه.
  2. علي، مي ريفئق ٚ پسر ايسه.
  3. أ رئک مي پسره.

تاتايي‌ئن[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. {Cite web|url=https://www.merriam-webster.com/dictionary/boy%7Ctitle = Definition of BOY}}