وحشی گیلاس

Wikipedia جي

vahşi giläs (cerasus avium)

je şumälə jangalonə däron isə kə qaşang o pur arzeş çub daanə o sangläxi o kuhastoni manäteqə meen paräkandə isə. unə meevə şaft, kuravi, kştay, guşti o turşə mazə isə. meeve ru pus, çarmi, säf o barräq isə.

vahşi giläs

meevə buladə päyak daanə (pur ahli giläsə moonə). meeve qutr hodudə yak säntimetr isə o surx tä siyä rang dee bunə. vahşi giläsə bazr surx tä siyä rang o murqonei yä kuravi form isə.


Manba[دچينواچين]

pahnvalg däronə tuxmon