وارکرافت

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

وارکرافت نام اته بازی رایانه محصول کشور امریکا هیسه .

اونه " دوتا آلستارز " نیز دخونن .

کمپانی " بلیزارد ( Blizzard ) اونه به سال 2003.م ( 1382.ق ) بساخته که انه جوانان همچنان بازی کنن .


ایته تاصویر از پوستر بازی وارکرافت 3 " پادشاهی یخزده "