هرای

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

harǎy itə kitǎbə kə mohamad bošrǎ unə banvištə o inə meen dooje hasǎ šeeron o kutǎ šeeron mohamad bošrǎ ji darə. kitǎb fǎrsi tarjumə ham ni danə o harte šeeronə jiram u kalamoni kə išonə famasan saxtə maani budə isə. intəšǎrǎtə pǎrs haxǎmaneš i kitǎbə muntašer budə o inə qaymatam cǎpə avalə meen 700 tumon isə kə 1382 xoršidiyam ni dar buma. inə ISBN: 964-94016-5-2 isə

kitǎbə fehrest:

HASǎ šEER

- mi məzǎrə səngə re

- mirzǎ kucikə re

- tuqǎyen

- zəhǎr

- uxǎn

- harǎy

- dəgəz

- tištǎi

- dətǎv

- huzǎr

KUTǎ šEER

- mirzǎ re

- dəpərkǎn


itə az inə šeeron kə avalə kitǎb buma daanə:

mi məzǎrə səngə re

mevə ǎre

i vǎr de

dǎr

u ruzə re

ki ceen

mi dəs fǎrəs

niyə.