مکزیکو سیتی

Wikipedia جي
مکزیکو سیتی مرکز شهر

مکزیکو سیتی ، مکزیکˇ پایتخت و ایتا جه پیله شهران دنیا میان ایسه. مکزیکو سیتی قلب سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مکزیک ایسه. شهر جمعیت ، اونه حومه امره بالغ بر بیست میلیون کس ایسه. مکزیکو سیتی ایتا جه قدیمی ترین شهر آمریکا قاره میان ایسه. وختی کی اسپانیایین سال 1521 میان تنوچیتلان ، آزتکˇ امپراتوری پایتخته تصرف بوگودید و شهر نابودا بوسته. مکزیکو سیتی اَ شهر ویرانه سر بنا بوبوسته. سابقه زمات بینیویشته بوبوسته کی مکزیکو سیتی اصل و منشا واگرده به سال 1325 میلادی کی ایتا جزیره بو کی تخکوکو دریاچه رو بوجود بومو.اولین بار وستی 1585 میان ، اسپانیایین اَ شهره به نام مکزیکو سیتی دوخادید.[۱] 

دهه نود میلادی مکزیکو سیتی پیله رشد بوگوده و اونه جمعیت پور زیادا بوسته. هسا مکزیکو سیتی ایتا جه آلوده ترین شهران دنیا میان ایسه.

سربس[دچينواچين]

  1. Government of the Federal District. "History of Mexico City" (in Spanish). Archived from the original on December 19, 2009. Retrieved December 27, 2009.