ملج

Wikipedia جي

Malj (Ulmus glabra)

malj däri isə kə inə çub pur qaşangəçub isə o inə naqş o nigäron o inə xujir rangon rukeşsäji sanatə meen istəfädə banə. i därə bazrə bälon, marqonei form yä pahn o bi foruraftegi isə. bäle andäzə ponza tä bisopayn milimetr isə o doonə, bäle vasat hanna. paputə meevanə şanə xurdädmä sar, där o inə xälonə falakan daanə amrə, fiçen.

فاىل:Malj baldar fanduqe.GIF
Maljə bäldär fanduqə

Manba[دچينواچين]

pahnvalg däronə tuxmon