پرش به محتوا

مدي Wikipedia:عکس علاوه گۊدن

محتوای صفحه در زبان‌های دیگر پشتیبانی نمی‌شود
Wikipedia جي

ماهان؛

أگه تيني اي ولگˇ مؤحتوا ببر پيشامۊتنˇ مئن ادغام بۊکۊن. پيشامۊتنˇ مئن ىک بخش دأنه راجه به عکس نأن کي تؤضيح دئنه. بىن اگه چيزي ائره هننأ کي اضافه بر پيشامۊتن ايسه، اؤره' تکميل بۊکۊن ناواله تينيم ايولگه حذف بۊکۊنيم.

ورگ (بحث) ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۰۸ (UTC)