لۊدويگ وان بئتهؤون

Wikipedia جي


لۊدويگ وان بئتهؤون (۱۷۷۰ ميلادي دسامبر ۱۷ غؤسل ٚ تعميد بۊبؤ - ۱۸۲۷ ميلادي مارس ۲۶ بمرده)، یکته پيله مۊزيکدؤن ؤ آهنگساز بۊ آلمان ٚ مئن. کلاسيک ٚ زمت تا رؤمانتيک ٚ زمت ٚ مئن ٚ جابجايي مئن (اۊرۊپا مۊزيک ٚ مئن) بئتهؤون پۊر تأثير ؤ وٚزٚن دأشت ؤ دۊنيا مئن اين ٚ نؤم پيله آهنگسازؤن ٚ سياهه مئن دره.

بئتهؤون خۊش ٚ زيندگي مئن یک عالم خؤرؤم آهنگ چأگۊده؛ اين ٚ ۹ ته سمفۊني مۊرسؤن يا اين ٚ ۵ ته پيانؤ کؤنسرتؤ ؤ یک ته ويالؤن کؤنسرتؤ ؤ ۳۲ ته پيانؤ سۊنات ؤ ۱۶ ته زهي چارنوازي ؤ دۊ ته مس ؤ يکته اؤپئرا مۊرسؤن.


بئتهؤون بؤن ٚ مئن دۊنيا بمأ ؤ هۊ زأکي مئن اين ٚ تؤنش مألۊم بۊبؤ ؤ خۊش ٚ پئر ٚ دس ٚ جير (ىۊهان فان بئتهؤون) مۊزيک بامۊته. ۲۱ سال دأشت کي بۊشؤ وين تا ىۊزف هاىدن ٚ ورجه آهنگچأکۊني بامۊجه. بئتهؤون خئلي زۊد خۊش پيانؤ زئن ٚ وسي نؤمي بۊبؤ ؤ یکته شاهزاده (ليخنؤفسکي) حمایت أجي بۊتؤنسه ۱۷۹۵ مئن سۊ ته سۊنوازي بنويسه پيانؤ به.