للکی

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Lêlîkî (gleditsia)

î dar şumalê cengelon o xerabe bo cengelonê min, feravon di bunê. çun î dar bad o gert o xakê culo xurum îsenê, şenê ci u cengel o dar karî şehronê min îstêfadê guden. î darê bezron o unê velgon damebê mesrefê xurakî denê. teqrîben şenê ci u şumalê nemdar menatîqê min, eqaqîya ca, îstêfadê guden. elbattê î karebê va ci bî tîf gunen îstêfadê guden.

Lêlîkî darê bazron o nîyam

unê xuşiî o etrî tîtî, veharê min bîrîn henen o eselê sîftal uşonê pur dus denê. î tîtin twsenê evaxîr o paîzê ser beputê mivê benen. miven bulend, wzîn o vepîtê nîyam denen kê înê endazê peyn ta sî santîmitr îsê o unê kalê mivê rwşen sevz reng denê kê îbçî kê bugzerî, surx ya tîrê qehviî benê. nîyamê min, doni etrafê, nerm o lezic qişr begîtê denê kê mivê putenê zemet xuşke benê. miven, hemmti valgonê xezon budê pesîyem nî darê ser monen kê gahî, pur zemet, tîtî nodê îsen.

meevanə şanə paizə meen, valgonə xazon boodə pasi, juma gudan o ibçi xuşka gudan o bujäri amrə unə bazronə je pustə judä gudan. bazronə şaanə xuşk daştan. bazron timär naxanan, vali kardanə zamat vä ibçi uşonə daxsonen o bazin kardan kə i kär işonə kardanebə xujirə.


Manba[دچينواچين]

pahnvalg däronə tuxmon