لات لیل ٚ دهستان

Wikipedia جي

لات لیلˇ دهستان ايته جه گيلانˇ دهستانان، لنگؤرۊدˇ شأرستان ؤ اتاقورˇ بخشˇ مئن ايسه.

جمعيت[دچينواچين]

بر اساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سرايشماردن، أ دهستانˇ جمعيت ۵،۱۱۹ نفر (۱،۳۵۶ خانوار) بۊ.[۱]

لات لیلˇ دهستانˇ رۊستایان[دچينواچين]

لات لیل دهستان روستاهان

لات ليل، كهلستان، گرسك پائين، سياه منسه پائين، سياه منسه بالا، خاله سر، سرليله، بلوردكان، ابدنگسر، كل چال، حسين اباد، تازه اباد، پيش كوه پايين، اغوزچال، چنگول، لاته، شصتانرودپائين، علی ابادسرا، چليكی، شصتانرودبالا، چالدشت، چهارسوپشته، لياشورسراسفلی، زرگوش، ميان گوابر، فابيلی، كته خورته پايين، فی اب، لياشورسرای استادولی، گنج علی سرا، پلدره، تاشكلا، اتش سرا، پشته سرا، اربع گردن، فبلشه، لياشورسرای عليا، سنگتاش، ليشاكوه، اربه لانه بالا، پيتی شيمبالا، گرسك بالا، پيشكوه بالا، پيتی شيمپايين، ليارود، هلودشت، كاس خورده.

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}