پرش به محتوا

قرقر

Wikipedia جي

قَرقَرَ (به فارسي:سبز قبا) یِته پرنده در تیر سبز قبایان هیسه و از خویشاوندان «کَرَ کوره» و «کولی خوره» هیسه.

فاىل:قَرقَرَ.png
قَرقَرَ
آرایه شناسی[دچينواچين]

فرمانرو: جانوران

شاخه: طنابداران

رده: پرندگان

راسته: سبزقباسانان

تیره: سبز قبایان

سربس[دچينواچين]

  • فرهنگ‌نامهٔ حیات وحش ایران. نشر طلایی. ۱۳۹۵. ص. ۱۸۳.