قالبˇ گب:گيلانه دهاتؤنه فهرست

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شیمی وقت بخیر

شهرستان رشت خو بخشانه مرکزی امرا یعنی : خشکیبیجار - خومام- سنگر - کوچصفهان و لشت نیشا. کولا" 18 ته دهستان دره و 296 ته روستا که ادم اونه میئن زندگی کونه و 2 ته روستا که خالی از سکنه ایسه. شوما خیلی از روستایان عه شهرستان به نام دهات ذکر بوکودید.--ناخوشی ‏۱۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۰:۲۵ (UTC)ناخوشی

زأکؤن مو پیشنهاد دیگری دأنم. چون ای الگو پور پیلله بوبؤ، بأیم اونه ایتؤ چاکونیم، مثلن رشته دهاتؤن؛ انزلی دهاتؤن، سیاکله دهاتؤن و... شیمی نظر چی ایسسه؟--AminSanaei ‏۱۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۵۵ (UTC)

هو قبلی بهتر بو

بهتره همه ی دهاتان اوستان ایته جا نیویشته ببه. شاید چاره ای ببوست و امان از چند دستگی نجات پیدا کودیم.--ناخوشی ‏۱۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۲:۳۹ (UTC)ناخوشی


سلام بر همه چون ا خرابکاری از من بو من معذرت خایم هر جور صلاح دنیدی دسته بندی بوکونید ولی باور بوکونید می پئر در بامو تا اونه چاگودم ولی مثل اینکه روستا و دهات و شهر یکم زیادی با هم قاطی ببوستده راهنمایی بفرمایید ممنون بیمی--رهنما ‏۱۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۵۸ (UTC)


جناب رهنما شوما بزرگواریدی هرجور که شیمی صلاحه عمل بوکونید امانم هوتو عمل کونیم.--ناخوشی ‏۱۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۲۵ (UTC)ناخوشی

در مورد چند دسته گی می نظر ای ایسسه کی دلایل دیگری دأنه نه تقسیمات جوغرافیایی. اگر خأنیم کی چند دسته گی جی بیرین بأیم، وا ویشتر همدیگره امره ارتباط برقرار بوکونیم ؤ همدیگره امره تفاهم بدأریم. ای الگو نی مننه امره یک دست بوکونی (ای فقط ایته الگو ایسسه) و وا جمع ؤ جور و مختصر ببی. شیمی جی ممنونم کی ای فهرسته چاگودین، اگر کسی تینه ایشؤنه به صورت جودا جودا و هر شهرئبه بنویسی و ائره بنأی، مو اوشؤنه الگو چاکؤنم. اگر ای الگو هیتؤ بمؤنی پور زشت ایسسه. در مورد "روستا"، "ده"، "بخش"، "تابع" و... اگر کسی تینه اوشؤنه جودا جودا چاکونی. مثلن "رشته تابعان"، "رشته محلان"، "رشته بخشان" و...--AminSanaei ‏۱۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)