عيسا حقيقی کليسا

Wikipedia جي

haqiqi kəlisä ite mustaqel kəlisä masihiyonebə isə kə çinə meen hanna. i kalisǎ 1917 masihi sälə meen basatə bubo. alon i kalisǎ cihiltə kišvarə ji kə dunyǎ meen hanna, 'yak o nim' tǎ 'do o nim' miliyun uzv danə.

dahtə ci kə kalisǎ išonə qabul danə, isan:

1- muqadas ruh

2- tamid qusl

3- pä šusan

4- rabäni aşä

5- tatili ruj (yəkşanbə)

6- isä masih

7- muqadas kitǎb (injil)

8- rastəgäri

9- kəlisä

10- tamanäkuni dastur