عبدالرزاق لاهيجي

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن عبدالرزاق لاهیجی أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حکیم موللا عبدالرزاق لاهيجي (حکیم لاهیجی)، صفویه زمت، يک‌ته پیله فیلسوف بو کی لاجؤنˇ مئن به دونیا بمأ[۱] و موللاصدرا خوروم شاگرد بو.[۲] عبدورّزاق دوتته معروف کتاب دأنه: گوهر مراد، شوارق.

عبدورّزاقˇ تولد سال معلوم نیه و خئلی اوقات اینه، با چند نفر دیگه که اوشؤنˇ اسمم عبدالرزاق ایسسه اشتبا گینن. مثل:

موللا عبدورّزاق بن موللا میرزانکویی شیرازی (که عبدالرزاق لاهیجی هم‌دؤره بو) موللا عبدورّزاق کاشی

موللا عبدورّزاق رضوی

موللا عبدورّزاق بن احمد گیلانی

موللا عبدورّزاق گیلانی (لاهیجی) پزشک و دانشمند و خان احمد خانˇ وزیر (980 قمری بمرده)

عبدورّزاق گیلکی، که «رساله اللامع فی شکل الرابع» نویسنده ایسسه.


عبدورّزاق، خو اوایلˇ عمر بشؤ قم و هؤره تدریسه مشغولأ بؤ و ویشتر کلام و فلسفه درس دأ. چون قممئن زیاد بئسأ، هینواسی به قمی نی نؤمی ایسسه.

حکیم عبدورّزاق لاهیجی، یازدهمی قرن (قمری) مئن، یک دؤره‌ای قمˇحؤزه‌ی علمیه رئیس محسوب بنأ بو و شاگردی تربیت بوده به نام قاضی سعید قمی که یک زمانی قمˇپیله قاضی بو.

عبدالرزاقˇبنویشته‌ٰن[دچينواچين]

 • گوهر مراد: ای کتاب، باخی عبدورّزاقˇکتابؤنˇ جی جامع‌تره و اونˇمئن کلام و حکمت و اخلاق و عرفان و اوصولˇخمسه دره. ای کتاب فارسی زوانˇهمأ بنویشته ببؤ.
 • شوارق: ای کتاب، یک‌ته شرحه، خواجه نصیرالدین طوسی کتاب، تجرید الاعتقادˇ سر که فلسفه علاقمندؤنˇمئن پور طرفدار دأنه.
 • سرمایه ایمان
 • حاشیه بر شرح اشارات
 • حواشی بر تعلیقات حکیم خفری بر الهیات شرح تجرید
 • الکلمات الطیبه: ای کتاب یک‌ته داوری ایسسه، میرداماد و موللاصدرا مئن راجه به ماهیت و وجودˇ اصالت.
 • رسالة فی حدوث العالم
 • حاشیه جواهر و اعراض شرح تجرید قوشجی
 • حاشیه بر حاشیه ملا عبدالله یزدی بر تذهیب منطق
 • مشارق الالهام فی شرح تجرید الکلام‏
 • دیوان شعر که دوزاده هزار بیت شئر اینˇ مئن دره.

مَردن[دچينواچين]

عبدورّزاقˇ مَردنˇ سال دقیق معلوم نیه. روضات الجناتˇ نویسنده[۳] بانی اعیان الشیعه نویسنده[۴] اینˇمردنˇ تاریخه 1051 قمری (یک سال، خو استاد، موللاصدرا مردنˇ پسی) دؤنن و بعضی‌ئن 1072 دؤنن.[۵] امما اگه شا عباس دومˇ حوکومتˇ تاریخه (1052 - 1077 هجری قمری) حساب بکونیم و با توجه به این‌که گوهر مرادˇ کتاب، ای پادشاهه تقدیم ببؤ، شأنه نتیجه گیتن که دوّمی نظر دوروسسه. عبدورّزاق هو قمˇ مئن بمرده و شیخانˇ پیله وادی مئن دفنأ بؤ.[۶]


جیرنویس[دچينواچين]

 1. بزرگان تنکابن، ص‏91
 2. باعیان الشیعه، ج‏7، ص‏470 - ریاض العلماء، ج‏3، ص‏114
 3. روضات الجنات، ج‏4، ص‏196
 4. اعیان الشیعه، ج‏7، ص‏471
 5. اعلام الشیعه، به نقل از مفاخر اسلام، ج‏7، ص‏21 و ریحانة الادب، ج‏4، ص‏363
 6. ریحانة الادب، ج‏4، ص‏363


سربس[دچينواچين]