طبرک قلعه

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ا بار و حیصار شهر ، از آثار بر جای بمانسته از خلفای عباسی دوران و موهمترین آثار ایسلامی شهر ری ایسه که شامیل ایته رشته خشتی و سنگی دیواران ایسه. داخل حیصار جیگایی به ایسم طبرک وجود داشتی که به دستور طغرل سلجوقی منهدم بوسته. در بوجوره کوه ایته نقش از بهرام گور بو که بعدنان در قاجاریه دوران ، فتحعلیشاه چهریه به جای آن بناده.