ص (آلبۊم)

Wikipedia جي

ص شاهین نجفي هفتۊمي ائستؤدیؤىي آلبۊم ایسه که ۱ مه ۲۰۱۵ بیرۊن بۊما. اي آلبۊم هشته مۊزيک دأنه که اۊشؤنˇ سبک آلترناتیو راک ؤ گرانج ایسن. مۊزيک چاکۊنکس شاهین نجفئه ؛ میکس ؤ مسترینگ مجید کاظمي کۊلˇ سر نأبۊ ؤ شعر گۊتنکسؤن شاهین نجفي ، مرىم هۊله ؤ ىغما گؤلرۊىي بۊن ؤ اۊنˇ کاور چاکۊنکس ، علي باغبان بۊ. [۱]

مۊزيکˇ نؤم شعر گۊتنکس مۊزيک چاکۊنکس میکس، مسترینگ ؤ دچین زمت
مأمد نؤبري شاهین نجفي شاهین نجفي مجید کاظمي ۴:۲۳
قاضي شاهین نجفی شاهین نجفي مجید کاظمي ۳:۵۱
ص مرىم هۊله ، شاهین نجفي شاهین نجفي مجید کاظمي ۳:۳۲
آؤرلیانؤ شاهین نجفي شاهین نجفي مجید کاظمي ۴:۰۳
آلیس ىغما گؤلرۊىي شاهین نجفي مجید کاظمي ۴:۴۴
ىواشکي شاهین نجفي شاهین نجفي مجید کاظمي ۵:۳۰
تي خأخؤره شاهین نجفي شاهین نجفي مجید کاظمي ۳:۵۲
خالي شاهین نجفي شاهین نجفي مجید کاظمي ۷:۲۴

سربس[دچينواچين]

  1. شاهين نجفي رسمي جيگا - صادˇ آلبۊم