صاحب قرانیه

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


صاحبقرانیه

ناصرالدین شاه در سال 1267ه.ق دستور چاگودن قصر نیاوران در دو طبقه در کوه البرز دامنان ، تئران شومال میئن صادر بوگود. اوزمانان چون شاه تابستانان در تئران شومال در ییلاق بسر بردی هنه ویسی دستور چاگودن ا کاخه در اویه صادر بوگود ا قصر پس از اون که ناصرالدین شاه خو سی امین سال سلطنت در اویه برگوزار بوگوده ایسمه صاحبقرانیه به خودش بیگیفت؛ زیرا او زمانان هر سی سال یک قرن به حیساب امویی و ناصرالدین شاه به هه دلیل خورا صاحب قران بنامسته و ایسمه ا کاخ ، صاحبقرانیه بنا.