پرش به محتوا

شیخ زاهد گيلاني

Wikipedia جي

شیخ زاهدا به نام سلطان المحققین، مرشد الاقطاب فی الارضین، تاج المله و الدین ابراهیم زاهد گیلانی شناسیدی که در سال 615 هجری قمری در سیارود گیلان به دونیا بمو. شیخ جه ایتا پیلدانه صوفیان ایران بو که شیخ صفی الدین اردبیلی نیای بنیانگذاران دودمان صفوی مدت 25 سالا شیخ زاهد گیلانی ورجابوگذرانه و اونه دخترا به زنی بیگیفته. شیخ زاهد، شیخ صفی یا به خلافت و جانشینی خو در طریقت اینتخاب بوگوده که اونه موردنه پسی و به روایتی در همان دوران زندگی اون، شیخ صفی به اردبیل واگردسته و ایتاطریقتی یا به نام صفویه در هویا بونیان بنا.

شیخ زاهد در سال 700 هجری بعد از 85 سال زیندگی خرقه تهی بوگود . صفی الدین اردبیلی اونا غسل بدا و کفن دوکود و در سیارود گیلان دفنا کود. بازین اونه مزاره سرایتا بنایه با شکوه چاکود.اونه آرامگاه که مربوط به سده ی هشتم هجری قمری ایسه ، جاده ی لاهیجان به لنگرودمییان، در 3 کیلومتری شهرستان لاهیجان در ایتا روستا به نامه شیخانبر یا شیخان ور واقع نها که پذیرای ویشتره زائران در ایام سال ایسه.
گیلانه دیدنی جیگاؤن

سردار محتشمه باغ . سالار مشكوه باغ ، امیر كلایه تالاب شیر جو پشت بخش . انزلی تالاب . لاكانه آب شور چشمه . چشما گل سه شنبه چشمه . سجیرانه آب معدنی چشمه . زمزمه آب معدنی چشمه . علی زاخونی آب معدنی چشمه . سنگروده آب معدنی چشمه . ماستخوره آب گرم چشمه . گوهر روده دره سفید رود شرقی كناره . منطقیه حفاظت ببوستیه امیر كلایه . منطقیه حفاظت ببوستیه سلكه . منطقیه حفاظت ببوستیه لوندویل . منطقیه حفاظت ببوستیه لیسار . منطقیه حفاظت ببوستیه ناواسالم . منطقیه حفاظت ببوستیه آلالان . منطقیه حفاظت ببوستیه سیا كشم . منطقیه حفاظت ببوستیه سرخانكل . رشته موزه