پرش به محتوا

شروين

Wikipedia جي

شروين، 783 ميلادی (357 ديلمی)، وختی کی مردوم خليفه آدمؤن ِ جی داد داشتن، مازيار ِ پيل ِ پئر، ونداد هرمزد امره، هجوم ببرده خليفه کارگوزارؤنه و خليفه آدمؤن و مسلمانؤن ِ جی، خيلی‌ئنه بکوشتن.