سۊشمبه

Wikipedia جي

سۊشمبه هفته چارۊمي رۊزه ایرانی تقویمؤنˇ مئن ؤ سومي رۊزه میلادی تقویمˇ مئن. سۊشمبه' میلادی تقویمˇ مئن Tuesday گۊنن.

ایرانی تقویمؤنˇ مئن ماهˇ روزؤنˇ سر زماته حساب رسئن و هر روزی یکته نؤم دأشت. هفته امما همساده تمدنؤنˇ جی هگیته ببؤ و بمأ ایرانˇ مئن و مخصوصن بین‌النهرینˇ جی.