پرش به محتوا

سپید رود

Wikipedia جي
رشت سینما سفید رود
رشت سینما سفید رود


رشته سینما سفید رود کنار رشته شهرداری اول خیابان علم الهدی واقع ببوسته الان تبدیل به ایته موجتمع فرهنگی ببوسته که ایته پاساژ هم اونه زیر نها .