سوشمبه

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

سوشمبه هفته چارومی روزه ایرانی تقویمؤنˇ مئن و سومی روزه میلادی تقویمˇ مئن. سوشمبهٰ میلادی تقویمˇ مئن Tuesday گونن.

ایرانی تقویمؤنˇ مئن ماهˇ روزؤنˇ سر زماته حساب رسئن و هر روزی یکته نؤم دأشت. هفته امما همساده تمدنؤنˇ جی هگیته ببؤ و بمأ ایرانˇ مئن و مخصوصن بین‌النهرینˇ جی.