روخانه

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

روخانه یا روبار روانˇ آبيأ (سۊما) نام بنده کی جی کوهانˇ جه سره گیره فارسه دریایأ. روخانه خو مسیرˇ جا جنگلانˇ جه عبور کونه وی سرانجام فارسه به دریا. کوهانˇ جا کی ورف آبه به ا آب جیما به وی در نهایت روبارأ چاکونه. وعضی روباران فصلی ید یأعنی فقط وختی واران زیاده آب داریدی. گیلانˇ مین روخانه زیاد دأریم. جه قدیمˇ ایام کی آب ˇشهر فت و فراوان نبو موردوم خوشانه ظرف و ظروف و رختانأ روبارˇ آبˇ میان شستیدی. گاگلف هم موردوم روخانˇ آبˇمیان شنا کودیدی چون کی قدیمان روخانئان ان قدر آلوده نبود.

گیلانˇ موهم ترین روخانه سفیدروده کی جه کوردستان آیه به گیلان وی شه کاسپینˇدریا میان. رشت ˇ مشهور روباران اشند:

گوهررود

زرجوب