دیلمانˇ دانشگا

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دیلمانˇ غیرانتفاعی دانشگا (فارسی: موسسه آموزش عالی دیلمان لاهیجان)، يک‌ته غیردولتی و خوصوصی دانشگا ایسسه، لاجؤنˇ مئن کی سال 1579 دیلمی، لاجؤنˇ سلˇ جولؤ، مطهری بلوارˇ مئن بنأ ببؤ. ای دانشگا به یاد و سپاس مأمدعلی مؤجتهدی را دکته.

ای دانشگا، سراسری کونکورˇ جی، ای رشته‌ٰنˇ مئن دانشجو گینه: کشاورزی-گیاهپزشکی مؤهندسی، برق-الکترونیک، عمران، معماری و مدیریت بازرگانی.

دانشگا بنأگوده‌کسؤن[دچينواچين]

  • دؤکتؤر اربابیان
  • دؤکتؤر اسلامی
  • دؤکتؤر برق جلوه
  • دؤکتؤر معمارضیا
  • دؤکتؤر معماریان
  • دؤکتؤر موسوی

دانشگا کلاسؤن[دچينواچين]

دیلمانˇ دانشگا مرکزی ساختمان، لاجؤنˇ مطهری بولوارر مئن هننأ و اینˇ اداری کارؤن و تئوری کلاسؤن، ای ساختمانˇ مئن کی اینˇ نام «دؤکتؤر مؤجتهدی ساختمان» ایسسه برگوزار بنه.

ای ساختمانˇ مئن چن‌ته کلاس، چار ته آتلیه، یک‌ته کامپیوترˇ آموزشگا، چن‌ته اداری اوتاق، دانشجویانˇ رفاهˇ صندوق، امور مالی اوتاق بانی یک‌ته کوچˇ کتابخؤنه دره.

سربس[دچينواچين]