دام

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


دام یا مال او دسته جه حیوانان ایسه کی شه اوشنه خانه میان داشتن پرندئانˇ کینار بنهیم. گیلانˇ میان مالانأ ویشتر بجارکار ˇ ره ایستفاده کودید. گیلان ˇ مالان ویشتر گاو(ورزا، مانده) ، اسب(مادیان، ...) ، گوسفند، بوز، ... ایسد کی اوشنه جه کشت و کار ˇ ره ایستفاده کوند.

کیشاورزی مالان[دچينواچين]

ورزا موهم ترین مالی بو کی محصول کشت کودن ˇ ره اهمیت داشته. ورزا ئه کاوول دوسته دی تا زمین ˇ شوخم بزنه.

بجارکار کی تومانه بسته، کیشاورزان خوشانه کاه و کولش ˇ کی بجا بمانسته بوأ اسب ˇ مره حمل کودید. بحساب شه گوفتن مالان تومامˇ مراحلˇ کیشاورزی جه به کار أموئید.

ورزا

ورزا ئه کاول دوستیدی بجارˇ مئن سره ددی. ورزا زور خایلی زیاده، هنه وسی تانه زمینˇ خب شوخم بزنه. گابانأ شیرˇ واستی ام داریدی. سک ویشتر چوپانان گله میان سک داشتید ولی کیشاورزانم گاه گلف سک داشتید. سگان هم بلته جه ایسائید کی دوزد نتانه بائه هم زمینˇ جا ایسائید تا محصولاته جه موراقبت بوکند کسی نایه نیچینه. کلاچ ملاچان ˇ فراری دئنه ره ویشتر مترسکأ جه ایستفاده کودید. اسبو مادیان وختی کیشاورزان خوشانه کاه و کولشــأ جیما کودید و توشکه زئید، اونه نهیدی اسبˇ جور بردید بسوجاند.

چوپانان ˇ مالان[دچينواچين]

چوپانان ویشتری بوز و گوسفنده داشتیدی. چوپانان خوشانه گله مره ییلاق و قیشلاق کودید.

گوسفند چوپانان خوشانه گوسفندˇ گلئانأ بوردد مراتع جور علف بچرد. گوسفندان کی پیله بستد ده اوشنه نداشتید، اوشنه سره واویدی اوشنه گوشته کباب گیفتید. بوز بوز حیوانی ایسه کی هر چی انه فدهید تنه بوخوره. هنه واسی اونه داشتن راحته. بوزˇ شیرˇ جه شه ایستیفاده کودن.

اولاغ و قاطر[دچينواچين]

اولاغ و قاطر بار بردنˇ ره ایستیفاده به ولی گیلانˇ جا زیاد کاربورد نره.

پیچا[دچينواچين]

پیچا ئه نشه به او صورت مال دانستن. پیچا مأمولن خوره گرده، شهرانˇ میان آت و أشغالان ˇ خوره. هنه وسی موردوم اونه ندارد.

مالانˇ محصولان[دچينواچين]

او محصولاتی کی موستقیم جه مالان بدست ایه اشند:

شیر

پشم

پوست

گوشت


ان اولیه محصولاتأ شه چکون وکون کودن به کارخانه ای محصولات فارسن.

دامداران[دچينواچين]

دامداری جه او مشاغلی ایسه کی بشرˇاولیه تومدنانˇ جه تا هسه وجود بداشته. او آدمانی کی دامان ˇ مره سرو کار درید اشند:

چوپانان

روستائیانˇدامدار

دامپزشک


مصرف کونندئان[دچينواچين]

چوپانی گیلان ˇ جا ویشتر تالشان و گالشان ˇ مین رواج دره.

دامان ˇ بیماریان[دچينواچين]

دامان خایلی بیماریانˇ موبتلا بئد. خائلی جی ا بیماریانˇ میانی آدمانˇ مره موشترکد.

قدیمان ˇ عقاید[دچينواچين]

گیلان ˇ تارئخ ˇجه مال خوره جایگاه ویژه ای دره. گاو مارلیک کی تومدون مارلیکا تأل لوق دره نیمادی ایسه جه ان اهمیت.

فولکلور[دچينواچين]

دامان گیلانˇ فولکلورˇجه جایگاه ویژه ای دریدی.

دیلمی باستانی تقویم ˇ میان، ماهانˇ موشخص کودنˇ ره جه خوشانه مالانˇ وضعیت ایستیفاده بوکوده درد.

گیلکی زوان ˇ میان، ضربول مثلان ˇ جا، خائلی جه دامان ˇنامان ایستیفاده ببسته:

گاب دکفته بازار

ورزا جنگ

سک ˇ دوما هفتئد سال قالب بیگیری هنی بوچومسته یه

بیرون پیوندان[دچينواچين]

گیلکی مثلان


واحد[دچينواچين]

وختی خئد مالانأ بیشمارد با جه واحدان خاصی ایستسفاده بوکوند. گابـــأ رأس مره ایشمارد، سکـــأ قلاده مره، ...

جدول[دچينواچين]

قالب:مال رو

قالب:گاب، ورزا، مانده

قالب:اسب، مادیان

قالب:گودر، بوز، گوسفند

قالب:سک، پیچا

منبأ[دچينواچين]

مازیار--91.99.134.5 ‏۱۲ نوامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۸:۱۸ (UTC)

کلمات مرتبط[دچينواچين]