پرش به محتوا

خوجیر زمات

Wikipedia جي

خوجیر زمات یا زرˇ زمات (فرانسوي زوؤن: Belle Époque) ایتا تارئخی اصطلاح اوروپا تارئخ مئن ایسه کی شامل ایتا پاچه تارئخی دوره جه سال ۱۸۷۱ میلادی (فرانسه و پروسˇ جنگˇ پسی) تا سال ۱۹۱۴ و آغاز اولی جهانی جنگ مصادف بو. أ زمات مئن ایتا دوره نسبی آرامش و صولح اوروپایی کشوران مئن بوجود بومو. جغرز أن دونیا شاهد ترقی و پیشرفت بو و پور دستاورد و موفقیت علمی ، ادبی ، هونری ، پیزشکی و... به چوم بیده.[۱]

خوجیر زمات ، ایتا جنبش بو کی اولین دفعأ وأستی ، فرانسه مئن پا بیگیفته. قبل اولی جهانی جنگ ، فرانسه ایتا خوروم دوره سیاسی و شکوفایی ایقتصادی تجربه بوگوده. أ زمات مئن فلسفه و هونر و ادبیات پیشرفت دأشتی و پیله کسان پور شناخته بوبوستید. زیباشناسی ، تجمل ، موختلفه هونری سبکان ، مد و زیبایی و... رواج بیگیفته کی سابقه زمات مئن اهمیت نأشتی. خوجیر زماتˇ اصطلاح ، اولین دفعأ فرانسه مئن بعد جنگ جهانی آغازا بوسته پا بیگیفته. وقتی جنگ جهانی آغاز بوبوسته و فرانسویان کشتار و ویرانی چوم أمره فأندرستید. حسرت گوذشته روزانه خوردید و ناجه دأشتید کی هنده اؤ خوروم ایام واگرده. درواقع خوجیر زمات ایتا دوره الهام بخش اوشانه وأستی بو. هأ تفکر و دغدغه به سایر اورپایی کشوران وارد بوبوسته و موختلف فیلسوفان و نیویشتنکسان ، خوجیر زمات ایتا دوره ایده آل و آرمانی دأنستید.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. belle époque
  2. Definition of belle epoque