جرگه:رشتی

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

درصورتی که شما یکی از اهالی رشت هستید، متن زیر را به رشتی ترجمه نمایید (کلمات را همانطور که ادا میکنید بنویسید) و سپس با رفتن به بخش ویرایش این نوشته، آنرا جایگزین نمایید.

اَیه دانشنامه ی آزاد ویکیپدیایه. اَ دانشنامه ,آدمان با موخته چی (دانش) اَمره چاکوده بوبوسته . یَانی موردومان تانیدی اَدانشنامه دورون سهیم ببید و خوشانه باموخته چیانه (دانشَا) در اختیار دیگران بَنید. شومانم تَنیدی به عونوان ايتَا از توسعه دهندگان اَ دانشنامه ویکیپدیا دیگران اَمره همکاری بِدارید. ایپچه اَگر فِکِر بوکونید مولتفت بید کی شوما نم ايطيلاعاتی دَرید. مثلن شیمی زندگی می یَن کار خاصّی کی دَنیدی و یا چیزاي دیگری کی تَنیدی اَ دانشنامه دورون ايستيفاده بوکونید. همکاری اَ سایت دورون ايحتیاجی نَره کي فورمیا پورا کونید و یا عوضو بیبید شوما تنیدی خیلی راحت گزینه ویرایشَا کيلیک بوکونید و مقاله جور هَر چی خایید بینیویسید
اگر شما رشتی سخن میگویید، میتوانید همانگونه که سخن میگویید بنویسید و در گسترش مقالات کمک کنید. این صفحه که آن را میخوانید برای در کنار هم قرار دادن مقالاتی است که متن آنها به رشتی نوشته شده اند. اگر میخواهید مقاله ای که در آن رشتی نوشته شده است، در این صفحه نمایش داده شود، در انتهای مقاله این کد [[رده:رشتی]] را کپی کنید و اگر مقالات شما در یک موضوع خاص، مانند درخت، زیاد باشند میتوانید آن را به صورت [[رده:رشتی-درخت]] در انتهای مقاله کپی کنید و سپس آنرا به این صفحه پیوند بزنید. اگر شومَن رشتی حرف زنیدی، هوتویی کی حرف زنید تنید بینیویسید و مقالات گوسترش دهَنِِ ِ می یَن کومَک بوکونید. اَ صفحه ای کی هسه کرَ خانداندرید، واسی کنار هم قرار دن مقالاتی ایسه کی به رشتی بینویشته بووُوسته. اگر خَئید رشتی مقالَئَن ، ا صفحَ می یَن نمایش پیدا بوکونه، شیمی مقاله انتها اَ کودَ [[رده:رشتی]] کوپی بوکونید، واگرم شمی مقالان ایتا موضو ی خاص می یَن ،دار(درخت) مانستن زیاد ببه، تنید اونَ به اَ شکل [[رده:رشتی-دار]] مقاله انتها می یَن کوپی بوکونید، آخر سرم اونه به اَ صفحه بَچَسبانید.

در این دانشنامه امکانات فراوانی وجود دارد که با گذر زمان با آنها آشنا خواهید شد و در صورتی که پرسشی دارید میتوانید در بخش گفتگوی صفحه اصلی آنرا مطرح نمایید و دوستان تان به شما جواب خواهند داد.

ا دانشنامه می یَن ایمکانات زیادی نَهَه کی گوذَر زمان امرَ اوشَنِ اَمَرا آشنا بیدی و اَگِه یگ زمانی سوالی بدَشتید تَنید گفتگو بخش مین اونا وَآوَرسید و شیمی رِفِئقان شَمَرَه جواب فدیدی.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.