پرش به محتوا

برقي ماشين

Wikipedia جي
ايته ايسنگه برلينˇ ميئن گه برقي ماشينؤنه شارژ کؤنه.

برقي ماشين (اينگيليسي ميئن: electrical machine) ایته کلی نام گردکله ای وسی ایسه کی مکانیکی انرژیه به الکتریکی انرژی یا الکتریکی انرژیه به مکانیکی انرژی واگردانه یا متناوب ولتاژ و جریان سطحه به ایته دیگر سطح ولتاژ و جریانه جه واگردانه. برقی ماشینی کی الکتریکی انرژیه به مکانیکی انرژی واگردانه موتور به و برقی ماشینی کی مکانیکی انرژیه به الکتریکی انرژی واگردانه زنراتور به. ترانسفورماتور هم ایته گونه برقی ماشین جه ایسه کی الکتریکی انرژی مین ولتاژ و جریانه سطحه واگردانه.یعنی ترانسفورماتور درون انرژی واگردان نریمی.

برقی ژنراتور: هوتو کی بوگفتیم ژنراتور نوعی ماشین جه ایسه کی مکانیکی انرژیه به الکتریکی انرژی واگردانه و به نوعی الکتریکی انرژیه چاکونه به هه دلیل فارسی دورون اونه گیدی مولد به معنای چاکودنچي.