باغ فردوس عمارت

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به دستور محمدشاه قاجار در 1264 ق‌، ایته قصر در نزدیکی تجریش چاگوده ببوسته اما با بيماري و موردن اون ، قصر نيمه تمام ولا بوسته و اون در هو قصر نیمه تمام محمدیه (در جیگایه محموديه الانی) بمرده.‏

فردوس باغ

هو زمان با چاگودن محمديه قصر ‌، درباريان نزديك به اون هم در هو حوالی شوروع به چاگودن باغ يا ایته ييلاقی عیمارت بوگودده. از جومله‌، حسين‌علی‌خان معيرالممالك ایته باغ چاگوده که به فردوس باغ معروفا بوسته عیمارت فردوس باغ در دو طبقه به قاجاريه سبك و معروف به فيل گوش چاگوده ببوست. زمينان جنوبي قسمت و باغ سرازیری هم با سنگ چينان به صورت هفت قطعه مسطح و طبقه طبقه در بامو و روي هر ایته از اوشان‌، ایته ایستخر با چند تا فواره چاگوده ببوست. استخران به گونه‌اي چاگوده ببوستیدی كه از او دوران، بزرگ‌تر به نظر اییدی.‏

فردوس باغ

سپس‌، دوست‌علی‌خان‌، پسر حسين‌علی‌خان‌، به ایلئجار ایصفهانی و يزدی مئماران‌، ساختمانی در باغ قسمت جنوبي برپا بوگود و اونه ایسما بهشت رشك بنا. پلكان و بقیه بخشان ساختمان از يزد مرمر اعلا و داخل اوتاق ديواران با كاغذان طلايی برجسته بپوشانه ببوسته. اما دوست‌علی‌خان اعتنای چندانی به باغ و ساختمان آن نوگود و با گوذشت زمان ساختمان رو به خرابي بنا تا او حد كه اونه مرمر سنگان بكنده و به اميريه عمارت (مدرسه‌نظام‌) ببرده ببوسته. بعد از اون باغ مالكيت چند بار دست به دست ببو. سرانجام در 1318 ق‌، در زمان مظفرالدين شاه قاجار سلطنت ، محمدولی‌خان سپهسالار تنكابني اونه از ورثه امين‌الملك بیه.‏

سپهسالار، علاوه بر چاگودن فواره و استخران طبقه طبقه ، باغ فردوس قناتا هم احيا بوگودو سر دري با شكوه در قنات مظهر (فردوس‌ باغ ميدان گاه فعلي ) چاگود. ولی به دليل این که به طومانيانس‌ تجارت‌خانه بدهکار بو، باغا به اون فادا و طومانيانس هم باغا در عوض خو بدهی‌، به رضاخان دولت واگذار بوگود. سرانجام‌، در 1316 ش‌، معارف وزارت (آموزش و پرورش‌) اویا بیه و او جیگایا نوسازی و تجريش دبيرستان شاپور اویه تأسيس بوگود در 1350 ساختمان موجود در باغ میئن به مركز فرهنگی و هنری و نمايشگاهی تبديل ببوست و پس از اینقلاب هم در ایختيار فرهنگ و ارشاد ایسلامی وزارت قرار بیگیفت.‏

فردوس باغ مساحت 20000 متر مربع و طول اون 280 متر و سرازیری اون از شومال غربی به جنوب شرقی ایسه.‏