اشکور سفلی

Wikipedia جي

اشکور سفلی دهستان روستا


اشکور سفلی دهستان روستاهان

اغوزبن كندسر، سجيران، شوك، گره گوابر، نيلو، كاكرود، ليما روستا، خراسان پشته، عزت آباد شرمدشت، زياز، جيركل، هلوبن دره، طولای بالا، بالالام بشكست، رزه گردن، ميلاش، عزت آباد ، ديورود، لام بشكست پائين، مازی بن، پرچ كوه، زورزمه، ليماگوابر، طولای پايين، ليماچال، تواسانكش، گرمابدشت، كلايه پهلو، چلمانرود، رودبارك، ميان لنگه، كيارمش، سليمان چپر، سلجه، اسيابدره، ابدوچال، ترپو، نيلوپرده سر، سياه كشان، رياب، سنگ بنگ، نركی، چمتوكش، چشان، فكش، پرامكوه.