پرش به محتوا

احسان الله خان دۊستدار

Wikipedia جي

احسان الله خان دۊستدار (۱۲۶۳ ه.ش، ساري - ۱۵۱۲ آول ما ۵، مؤسکؤ) يکته انقلابي سياستمدار بۊ.

اۊن گيلانˇ جؤمۊري مئن بلشويکˇ جناحˇ رهبر بۊ ؤ مشرۊطه مئنˇ مؤجاهدينˇ جرگه مئن ايسأبۊ وختي گه سال ۱۲۸۸ ه.ش بۊشؤن تهرانه گيتن ئبه. اۊنˇپسي بۊشؤ کمیتهٔ مجازاتˇ مئن ؤ بأزين بۊرۊته بۊشؤ گیلان ؤ اؤکتؤبرˇ انقلابˇ زمت بۊشؤ ميرزا کۊچي خانˇ ورجه.

وختي شؤروي اترش بمأن انزلي، حزب کؤمؤنيستˇ ايرانˇ همرأ همکاري بۊده ؤ سراخره ميرزا کۊچي خانˇ همرأ اختلاف پيش بأرده ؤ اي اختلاف اؤره' فرسئه کي بلشويکˇ جناح کۊدتا بۊدن ؤ ميرزا بۊشؤ فؤمناتˇ جنگل ؤ جؤمۊري دکته بلشويکؤنˇ دس ؤ احسان الله خان بۊبؤ جؤمۊري رئيس.

۱۴۹۵ ديلمي پئيزˇ مئن، جؤمۊري دشکسه پسي، بۊرۊته شؤروي آذربایجان ؤ دئه ایرانه ونگرسه. سراخره، استالينˇ تصفیه'نˇ مئن اعدام بۊبؤ.