آنارشيسم

Wikipedia جي
آنارشيسم ٚ نماد

آنارشيسم (اينگيليسي ميئن: anarchism) يته سياسي مکتبه گه خۊمۊختار (self-governed) جامعه'ن ٚ جي گه مۊبتني بر داوطلب نهادؤن ايسن، حيمايت کؤنه. آنارشيسم هر نؤع حۊکۊمت يا دؤلته مضر ؤ غيرضرۊري دؤنه. آنارشيسم، گؤ دکته بازار خاه نيه بلکي داوطلبانه ياوره خۊش دأنه.[۱][۲][۳][۴]

سربس[دچينواچين]

  1. "ANARCHISM, a social philosophy that rejects authoritarian government and maintains that voluntary institutions are best suited to express man's natural social tendencies." George Woodcock. "Anarchism" at The Encyclopedia of Philosophy
  2. "In a society developed on these lines, the voluntary associations which already now begin to cover all the fields of human activity would take a still greater extension so as to substitute themselves for the state in all its functions." Peter Kropotkin. "Anarchism" from the Encyclopædia Britannica
  3. "Anarchism." The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy. ۲۰۰۵. p. ۱۴ "Anarchism is the view that a society without the state, or government, is both possible and desirable."
  4. Sheehan, Sean. Anarchism, London: Reaktion Books Ltd., ۲۰۰۴. p. ۸۵