Wikipedia:سۊ ته وگردؤنئنˇ زاکۊن

Wikipedia جي
توضیح:
ای صفحه بنویشته‌ٰن، ویکی‌پدیا سیاستؤن و پنج ته قانونˇ سر بنأ ببؤ و کاربرؤن اونˇ سر توافق دأنن. اگه خأنین ای صفحه مئن دچین‌واچین بکونین یا تغییر بدین، تینین ای کاره بکونین، ولی بئتره کی اوّل بحثˇ صفحه مئن شیمه نظره بنویسین و بگین که خأنین چی‌چیه اضافه یا کمأ کونین تا نظرخاهی ببی.

سه دفأ واگردؤنئنˇ قانون، یکته رسمی سیاسته ویکی‌پدیا مئن کی هممه‌ته ویکی‌نویسؤنˇ شی ایسسه.

ای قانون گونه کی یکته دچین‌واچین‌کون کس (ویرایش‌گر) یکته 24 ساعتˇ مئن خالی تینه 3 دفأ دیگرانˇ دچین‌واچینه خنثی بکونی. یعنی ائره منظور هر دچین‌واچینی نیه. بلکی او دچین‌واچینی کی دیگرانˇ دچین‌ؤاچینه خنثی بکونه. هیسه چی او کاربر قبلی نسخهٰ بنی تازه نسخه جا، یا خالی چن جوملهٰ عوضأ کونی یا چی یک کلمه، باخی دچین‌واچین‌کون کسؤنˇ شیه تغییر بدی. در هر صورت، ای بنه واگردؤنئن و یکته کاربر هر 24 ساعتˇ مئن تینه خالی 3 دفأ ای کاره بکونی.

چنته کاربری حیسابˇ جی استفاده گودن (ای قانونˇ دؤر زئنˇ وأسی) خلافˇ ویکی‌پدیا سیاستؤن و پنج ته قانونه.

  • اگه بدین کسی یکته وانیویسˇ (مقاله) مئن ای قانونه رعایت نوده، مؤدیرؤنه خبر بدین و اگر چن نفر ای قانونه یکته وانیویسˇ مئن رعایت نودن، ای یعنی لازمه کی او وانیویس محافظت ببون.
  • ای قانون یکته وانیویسˇ شی ایسه. یعنی یکته وانیویسˇ مئن نخأ 3 تا جی رددأ بون. پس اگه یک نفر چن‌ته وانیویسˇ مئن دیگرانˇ دچین‌واچینه واگردؤنه و اوشؤنˇ جمع 3دفأ جی ویشترأ بؤ، اشکالی ندأنه. هر یکته وانیویسˇ مئن نوا 3دفأ جی ویشترا بی.

ای کارˇ جریمه[دچينواچين]

اگر کسی سه دفأ واگردؤنئنˇ قانونه رعایت نوده، اونˇ عضویت دَوَسته بنه. مؤدیر خأ ای کاره بکونی و اگر کسی ندؤنسه بو ای کاره بوده و بازون بفأمسه کی اشتبا بوده، خأن هرچی زودتر خو اشتباهه جبران بکونه و او وانیویسه واگردؤنی به اوّلی حالت و البته تضمینی نیه کی جریمه نبی.

  • اگه دچین‌واچین جنگˇ مئن یکته مؤدیر درگیر ببون، حق ندأنه خودش طرف مقابلˇ عضویته دَوَده. بلکی خأ اوّل ای قضیهٰ مؤدیرؤنˇ تابلؤˇ مئن اعلام بکونی و باخی مؤدیرؤنأ جی بخأی کی ای کاره بکونن.