گیژگال

Wikipedia جي

گیژگال giźgâl که اَنه ایسم دیگر گیجگال gijgâl ایسّه، فارسی زبون مئن جیجاق ناُم داره و مازو داُنه فراوان خوره. اَ پرنده نام علمی Garrulus glandarius ایسه.

آدم ئونی که سر و صدا و کولی بازی راه تووادَننه، گیجگال گونن.