گب:چلوند

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سلام =دوست عزیزقبل ازاینکه شروع به اعلام نظرکنم ازابتکار وراه اندازی این سایت بی نهایت تشکرمیکنم.من خودبچه چلوندهستم وخوشحالم که درموردیکی اززیستگاه های قدیمی شهرقدیم آستاراکه هم اکنون درجمهوری آذربایجان باقی است دست زده اید.ولی بعلت اطلاع نداشتن ویاکسب اطلاعات غلت ازمشاوران خوداشکالاتی داریدومن قبل ازعذرخواهی میخواهم نکاتی رااجبارامطرح میکنم وخواهش دارم اگرچنانچه تعصب کورنداشته درتکمیل سایت خوداستفاده نمایید.1-نام اصلی چلوند چله بندبوده وهم اکنون نیزمردم این واژه رااستفاده میکنند.وکلمه چلوندبعلت استفاده آن درکتابت ازاول رژیم پهلوی بعلت داشتن افکارپان فارسیستی حکومت واجبارکردن ماموران درتغییر کلمات بکاررفته است .ودلایلی داردکه خوددرحال جمع آوری تمام اطلاعات دراین موردمیباشم تاجهت استفاده عموم ارایه خواهم نمود.وکلمه برگرفته ازفرهنگ معین نیزدررابطه مستقیم باخواست حکومت رضاشاهی میباشد.2-کل مردم روستاهای چله بندبرخلاف روستاهای منطه ترک نژادمیباشندکه جدیدانژادهای ترک وتالش پس ازکوچاندن تالشهابه پایین دست ازکوه هاغیرازچله بند پنجاه به پنجاه رسیده است.3-مردم چله بندغیرازچندخانواده مهاجردرلی تالش اصلا تالشی رانسل اندرنسل بلد نبوده ونیستند.4-مردم چله بندچه اهل تشیع وچه تسنن همگی ترک زبان هستند.واکثراباهم فامیل هستند.5-کلمه چله بندبعلت نبودراه زمینی بطرف بندرانزلی جزدرفصل تابستان بعلت وجودرودهای پرآب ومرداب ارتباط تنگاتنگی باروستاهای آذربایجان داشته وخودشهرآستاراوچله بندجزولایت آذربایجان بوده که ازسال 1354شمسی جزءاستان گیلان گشت. 6-اگرنام روستاهای چله بندراتوجه کنی اکثرباتفاق باتوجه به دیکتاتوری رژیم پهلوی بادیدگاه شئونیستی خودترکی ویاریشه ترکی دارد.مثل قره سو.خلج محله .خلیله سرا.قره تیکان نیک.خان حیاطی. پشته محله.حکیم دره سی. گونوش (محلی که آفتاب می تابد).7-چون درزمستان راه ارتباط بین منطقه پایین دست بابالادست درگردنه براثربرف زیادقطع میشده وخطرجانی برای مسافران ایجادمیگشته منطقه راچله بند یعنی درفصل چله زمستان راه بندراچله بندمیگفتند.این است معنی اصلی نه آنکه جناب معین نگاشته است.باتشکر ع.ب چله بندلی آستارا

تو رفیقˇ جی سلام گونم، اومیدوارم کی هر جیگایی که ایسأی شاد ؤ مووفق ببی. تی خدمت وا عرض بوکونم که ویکیپدیا دانشنامه تعصوبˇ سر نچرخنه بلکه حقیقتˇ سر گردنه. هین واسی اگر مردومˇ هو محل دوخؤنن "چله بند" امه نی وا دوخؤنیم "چله بند". هیتؤ ایسسه قؤم ؤ نژاد ؤ زوان ؤ دیگر چیزؤن که الؤنˇ وا در نظر گیتن. سرآخر نی تأ گونم که خودت دس به کار بوبو ؤ او چیزؤنی که دوروس ایسسنˇ وارید بوکون.--AminSanaei ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۴:۵۲ (UTC)

"چلوند" از سایت رسمی مرکز آمار ایران برداشت شده است --رهنما ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۲۴ (UTC)