گبر

Wikipedia جي

گَبَر یا کفات (علمي نام: Scolopax) یِته پرنده هیسه کي گیلان ٚ مئن یافت بۊنه.

گبر
گبر
آرایه شناسی[دچينواچين]

فرمانرو: جانوران

شاخه: طنابداران

رده: پرندگان

زیررده: نومرغان

فرورده: نوآروارگان

بالاراسته: نوپرندگان

راسته: آبچلیک‌سانان

تیره: آبچلیکیان

سربس[دچينواچين]

  • برابر «کنارآبچر» از واژه‌نامهٔ علوم زیستی (۲۰۰۵)، مرتضی عطری، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان.