کارگيرˇ گب:Wayiran

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

روزبدهاد

تی خوجیر امأنه تبریک گونم. اگر ایشؤنه بوخؤنی بد نیه:

 ویکیپدیا جی     کومک و رانمايی     ويکی‌پديا سياستؤن

اینم جه نیویشتار گیلکی نیویشتن. تی خوجیر وانیویسؤنه رافا ایسأیم. خنابدون.


امی تؤوسنی جشنواره مئن شیركت بوكونید:

وانیویس(مقاله) چاكونین، پول هگیرین؛ امه شمره به ازای هر وانیویسی كی چاكونین مبلغ 1000 (هیزار) ریال هدیه هدئنیم. اگر شیمی وانیویسؤن 10 (ده، دأ) تأ ردأ گوده تینین شیمی دستمزده هگیرین، كی اونه... (دومباله)

در صورت امکان ما را در بدست آوردن ویکی های دیگر که در صفحه اول آدرس آنها آمده کمک نمایید.

--AminSanaei

آموزش زبان گیلکی " گیلکی زوانه آموتن"[دچينواچين]

برای آموختن زبان گیلکی میتوانید از همینجا شروع کنید. با اینکه من تسلط کافی به زبان گیلکی ندارم امیدوارم بتوانم با اطلاعات ناقصم کمکی کنم، به شرطی که دیگر دوستان اشکالات را تذکر دهند؛ حالا از کجا شروع کنیم؟، این مطالب رو من برای دوستان دیگر هم فرستادم و برای یادگیری خط گیلکی به گیلکی نیویشتن مراجعه کنید. اینطوری پیش میریم که شما بپرسید و ما جواب بدیم، چطوره؟. اما حرکت اول:

مو شؤ درم: شؤ درم (دارم میروم)

مو چاکأ درم: چاکأ (درست میکنم)

مو ساتته درم: ساتته درم (میسازم)

می جی هگیر: جی (از) هگیر (دریافت کن)

امه جیگا (جای ما)

اوشؤنه اؤره دچین: اؤه( آنجا) دچین(مرتب کن).

تی گبه جی مأ خوش بومأ: گب( سخن) جی(از) مأ(من را) بومأ(آمد)

مأ بوگو: مأ(به من)

مو سرأیته درم: سرأیته(در حال آغاز)

می جی ای چی باموج: باموج(یاد بگیر)

تی کاره خوجیر تمنأ کون: خوجیر(خوب، مناسب) تمنأ کون(پایان بده)

بیه دیرین: دیرین(داخل)

اونه مئن بوشو: مئن(داخل)

مو وخت ندأنم باخی کارؤنه انجؤم بدأم: وخت(وقت) باخی(بعضی)

او کاره مئن دنکف: دنکف(نرو)

تی دسه درنجین: درنجین(جراحت وارد نکن)

دره دزین: دزین(ببند)

دره دنزین: دنزین (نبند)

تی گبه دبیران: دبیران (بنویس)

تی گبه دنبیران: دنبیران (ننویس)

لامپه برمان: برمان(روشن کن)

کامپیوتره دکوشان: دکوشان (خاموش کن، شات دون کن)

تی وانیویسه دبیران: وانیویس(مقاله)