کارگيرˇ گب:Saaraa

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي


موشکلی به نام ə

من گیلکیه با لهجه فارسی صوبت کونم. اَن باعث به کی ایته جی موهم ترین خصلت های گیلکی که ə مره قابل تلفظ نبه. یا سخت تلفظ ببه. اَ موضوع باعیث به در نوشتار نی دوچار موشکل ببم و همه جا شک بوکونم کی کویه وا ə بایه و کویه e

فعلاً هیچ جا ə به کار نبرم. اما اَ موشکل خَیلی مره اذیت کونه! 

--Sara 1364 s 08:08, 31 March 2007 (UTC)dar morede "ə" agar mi nazarə baxayd vä bugom kə mu ham faqat mi gab zeenə ji unə nivisanam o nudonam kə koorə vä bay o koorə nay. mi nazar i isə kə hale zudə kə je itə gilaki nivis intizär badarim kə ham qaväidə raäyat bukuni o ham rasmolxattə o ham digar cizonə; feelan vä kärbaronə, gilaki niviştane bə, äzät naan. AminSanaei 08:52, 1 April 2007 (UTC)


Headline text[دچينواچين]

1) از قوانین ایران تبعیت شود.(برای اینکه سایت دچار مشکل فیلترینگ نشود)

2) هر فرد یک ID داشته باشد و در آن از به کار بردن کلمات رکیک پرهیز شود (برای اعتبار وبلاگ)


3) اعضا از اظهار نظر درباره کامنت های دیگران پرهیز کنند و مدیریت کامنت ها را به نویسنده هر یادداشت واگذار کنیم

4) نقد افراد استدلالی باشد و این موضوع هم لحاظ گردد که این وبلاگ گروهی است و از مطرح کردن مطالب و افشاگری علیه افراد و بیان خصومت های شخصی در آن پرهیز شود. ( حتی اگر با استدلال عمل شود من فکر می کنم اصلاً درست نیست که یک وبلاگ گروهی بر علیه یک فرد مطلبی بنویسد. مگر اینکه بیانیه ای باشد و رفتار فرد یا گروه یا عده ای را محکوم کنیم)


5) فکر می کنم برای بحث های دو طرفه هم می شه حدودی مشخص کرد. اگر x و y با هم بحثی رو آغاز کردند این بحث تا یه حدودی ادامه پیدا کنه که جذابیت وبلاگ برای دیگران تحت الشعاع قرار نگیره. مثلاً اگر من و مازیار درباره مشکلات مسکن یه گفتگوی نوشتاری رو آغاز کنیم بیشتر از 2 پست (به عنوان مثال) به این گفتگو اختصاص ندهیم. این یه پیشنهاد خام در ذهنمه که بیشتر به خاطر جلوگیری از گفتگوی 2 طرفه و کسل کننده برای دیگران است. می شه به ایجاد یک تالار گفتگو در حاشیه گیلانیان هم فکر کرد که قسمتی از بار گیلانیان رو سبک کنه. روی این پیشنهاد اصراری ندارم.تنها به عنوان موضوعی برای فکر کردن مطرحش کردم.

اگر یکی از مدیران مطلبی رو توهین تلقی کنه می تونه اون رو اصلاح یا حذف کنه؟ یا نیاز به نظردادن جمعی است (که در این صورت کمی تأخیر پیش میاد). این رو از اونجا می گم که توهین آمیز بودن می تونه نسبی باشه و برای هر فرد سقفش فرق کنه. و دیگر اینکه بیشتر می پسندم تذکر به افراد خاطی با ایمیل اصلی گیلانیان انجام بشه نه با ایمیل های مدیران

روزبدهاد[دچينواچين]

تی دومارته امأنه خوشامد گونم، ایته وانیویس با عنوان ولی الله اردشیری سرهدأبی کی فارسکی زوان امره بنویشته بوبؤبو کی اگر تینی زودترئی اونه به گیلکی زوان واگردؤن. تی خوجیر وانیویسؤنه رافا ایسأیم.

--AminSanaei 13:22, 15 November 2007 (UTC)