پرش به محتوا

مرمر کاخ

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن کاخ مرمر أجي)

مرمر کاخ به دستور رضا شاه پهلوی چاگوده ببوسته و چاگودن اون در سال ۱۳۱۳ شوروع ببو و تا سال ۱۳۱۶ یعنی حدود ۳ سال طول بکشه. زیر بنای کاخ ۲۸۷۰ متر مربع و در ایته زمین به وسعت ۳۵۴۶۲ متر مربع چاگوده ببو.

کاخ مرمر سر در

مرمر کاخ نقشه، خود رضاشاه فادا. اما معمارانی که دست‌اندرکار چاگودن اون بون خیلی زود از کار اخراجا بوستده و ایدامه کار به دست لئون تادوسیان فادا ببوسته و تومانا بوسته . تادوسیان تئران بزای بو.

اوستادان و هونرمندانی که در ساختمان و تزئین ا جیگا همکاری داشتیدی عیبارت‌ بون از: اوستاد یزدی (کاشی کار)، حسین لرزاده (معمار)، اوستاد محمد حسین صنیع خاتم (خاتم‌کار)، اوستاد حیدر عمو اوغلی و اوستاد حسین طاهرزاده بهزاد. البته کاخ تزئینان بعدن توسط اوستادانی چون اوستاد خزیمه (کاشیکاری) و اوستاد علی نعمت (خاتم‌کاری) مورد دوباره کاری قراز بیگیفته.

کاخ مرمر نما


تا سال ۱۳۴۹ از ا كاخ به عونوان محمد رضا شاه دفتر رسمی و محل برگزاری ملاقاتان و شرفیابیان ایستفاده بوستی. در ا سال محمدرضا پهلوی واقعه ترور باعث ببوست تا به امنیت او جیگا کاملا شک و تردید بوکونه (تصویر محل اصابت گلولان درب ورودی رو در آرشیو سازمان اسناد ملی وجود داره). محمدرضا که از ا ترور نافرجام به سختی زخم بخورده بو، بلافاصله دستور بدا تا ا کاخا به صورت موزه در باورید.

جشن نامزدی کاخ مرمره میئن

سر انجام کاخ در آبانماه سال ۱۳۵۵ به صورت موزه در بامو و با عونوان پهلوی موزه ، اونه در بازدید ویسی به روی عموم وازا بوسته.از جومله موارد به نمایش در بومو در ا موزه، افسری لباس و كلاه گلوله بخوردیه شاه در واقعیه ترور 15 بهمن 1327 و ماكت های نظامی ارتش شاهنشاهی بو.

تا سال ۱۳۵۹ کاخ به صورت موزه استفاده بوستی ، وپس از مودتی موزه تعطیلا بوسته و از ا كاخ به عونوان مقر انقلاب اسلامی كمیته ایستفاده بستی. پس از اون ا كاخ متروك بمانسته تا وسطان دهه 1370 خورشیدی مئن، تشخیص مصلحت نظام مجمع به ا كاخ نقل مكان بوگود. امروزه از ا جیگا در دولتی نیوشتنان به عونوان قدس ساختمان یاد کونیدی.