کاترينا فؤن بؤرا

Wikipedia جي
کاترينا فؤن بؤرا پؤرتره؛ لۊکاس کراناخˇ أثر

کاترينا فؤن بؤرا (آلماني ميئن: Katharina von Bora) (بيچه بۊبؤ ۱۴۹۹ ژانويه ما ۲۹ - بمۊرده ۱۵۵۲ دسامبر ما ۲۰)، يته آلماني راهبه بۊ گه مارتين لۊتر (مسيحي متجدد ؤ پرؤتستانˇ آئينˇ بنأنأنکس)ˇ أمرأ ايزدواج ؤ کاتؤليکˇ رؤحانئنˇ ايزدواجˇ ممنۊعيتˇ قانۊنه نقض بؤده.[۱]

کاترينا فؤن بؤرا ۱۵۲۵ جۊن ما ۱۳ مارتين لۊترˇ أمرأ ايزدواج بؤده ؤ اي زندگي نتيجه سۊته ريکه ؤ سۊته لاکۊ بۊبؤ.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther, New York: Penguin, 1995, c1950. 336 p.
  2. Roland H. Bainton, Women of the Reformation in Germany and Italy, Augsburg Fortress Publishers (Hardcover), 1971.