چۊرتيکا

Wikipedia جي
سۊانپان، اي جۊر چيني چۊرتيکا

چۊرتيکا أبزاري ايسه کي مۊحاسبه گۊدن ٚ وأسي کارأگيته به. چۊرتيکا ايبتدايي مۊحاسبه (جمع، تفريق، ضرب، تخسيم) ؤ جذر ٚ مئن کارايي دأره ؤ تاريخي لحاظ ٚ جه، اۊرۊپا ؤ نيزيک ٚ خۊرتاو ؤ اي بخش چين ٚ جه کي سؤنگ ٚ درزا اۊن ٚ مئن حۊکۊمت گۊدي، کارأگيته بؤستي.[۱][۲][۳]

با أنکي هأسأ پۊر مؤدرن ٚ روشان مۊحاسبه وأسي بأمؤده، ولي چۊرتيکا جه، ذهني مۊحاسبه‌ئن ٚ مئن ايستفاده به ؤ چۊرتيکا خؤره طرفدار ني دأره. أ أبزار اۊشان ٚ وأسي کي دئن نتأنده ؤ هأتؤني اۊشاني کي تازه خأیده مۊحاسبه-یأ بامۊجد مۊفيد ايسه. هأسأ مۊحققان بيافتد کي چۊرتيکا، زاکان ؤ نؤأورنایان ٚ رياضي آمۊجش دأن ٚ مئن تأنه پۊر کۊمک بۊکۊنه ؤ هأن ٚ وأسي دۊنیا مئن چۊرتيکا دۊواره محبۊب بۊبؤسته ؤ ايته جهاني مۊسابقه ني چۊرتيکازني ره را تأوأدأده کي ویشتر زاکان اۊن ٚ مئن شرکت کۊنئده.

سربس[دچينواچين]

  1. {harvnb|Boyer|Merzbach|1991|pp=252–253}}
  2. قالیباف، قاسم؛ دایرةالمعارف کودکان و نوجوانان؛ جلد اول؛ 1377 ه‍. ش؛ نشر چشم‌انداز
  3. آشنا شویم با فیثاغورث، اثر پل استراترن، ترجمه جواد ثابت‌نژاد