پرش به محتوا

چککۊش

Wikipedia جي
چککۊش

چککۊش يته أبزأره گه شاملˇ تنه ؤ مضربه ايسه ؤ معمۊلن مئخ کۊتانئن ؤ ماشينˇ قطعاتˇ ميزؤن گۊدنˇ ويسين کأرأگيته بۊنه.چککۊشˇ مضربهٰ آهيني يا فۊلادي چأکؤنن. چککۊشˇ دۊخالهٰ مئخ درأردنˇ ويسين ايستفاده کؤنن. چککۊشˇ تنهٰ چۊبي يا آهيني يا پلاستيکي چأکؤنن.[۱]

سربس[دچينواچين]