چوچار

Wikipedia جي

چوچار(به فارسی:مارمولک)یِته حیوان در شاخه طنابداران هیسه.

آرایه شناسی[دچينواچين]

فرمانرو: جانوران

شاخه: طنابداران

بالارده: چهاراندامان

رده: سوسماریان

راسته: پولک‌داران

سربس[دچينواچين]

  • Sauropsida
  • Squamata
  • Tetrapoda