پرش به محتوا

چافجیر

Wikipedia جي

یته از محله های قدیمی رودسر ایسه که از طرف رودسر اگه بخوای بشی اسکه باستانی چاف لنگرود، شیمی راه میون از چافجیر به معنای جیرتره چاف عبور کنی. از شهر باستانی چاف که به احتمال قوی در زلزله ای در 700 سال پیش به کلی نابود بوبو، دو شهر کنونی رودسر( مرکز )و لنگرود پدید بوما.